Lyhyesti - juuri nyt...

MediaStormin työpaja New Yorkissa

Posted on: January 2nd, 2013 by kari No Comments

AKK_8600Osallistuin MediaS­tormin järjestämään Methodology –workshopiin nyt joulukuussa Brook­lynissä, New Yorkissa. Olen eräässä aiemmassa kirjoituk­sessani todennut, että keväällä 2012 Lontoossa Brian Stormin vetämä päivän mittainen workshop oli parhaiten käytetty 8 tuntia, mitä olen urallani tehnyt.

Nyt voin vain toistaa sanomani: paras ja hyödyllisin viisi päivää koskaan. Olen jo pitkään yrittänyt päästä mukaan, mutta päivämäärät eivät ole sopineet (viimeisin meni päällekkäin Lontoon olympialaisten kanssa). Workshopeja järjestetään tyypil­lisesti vain muutama vuosittain.

Kyse ei ole todel­lakaan mistään Multi­median alkeet –tyyppisestä jutusta. Oletusarvo on, että kaikki osaavat kuvata, leikata, kirjoittaa… Ja osallistujat ovat tyypil­lisesti ammatiltaan joko opettajia tai tuottajia  - tai molempia. Meitä  oli neljä (yksi peruutus perhesyiden takia) ja teimme töitä tiukasti joka päivä klo 11–19. Lyhyet ruoka– ja kahvin­hakuhetket välissä, mutta viisi päivää tiukkaa asia, ei hetkeäkään löysää.

Luentoja, keskusteluita, screeningejä, lisää keskusteluita… Brianin energia ja se vakavuus, millä hän suhtautuu työhönsä, on aivan käsit­tämätöntä. Jokainen MediaS­tormin tiimin jäsen piti myös oman esityksensä, Eric Maeirson veti jopa kaksi.

On mahdotonta vetää yhteen koko viikon antia muutamalla lauseella. Arttu kysyi sitä minulta, ja olen pohtinut sitä useamman päivän. Miten summata kokemus muutamalla ranskalaisella viivalla, miten verrata siihen miten asiat tehdään tyypil­lisesti meillä Suomessa? Mainitsen muutaman asian, jotka nousevat päällimmäiseksi.

Tärkein ja ehkä kouri­in­tuntuvin on asenne. Ethos oli sana, joka toistui useasti. Ylpeys omasta työstä, kunnioitus muiden työtä kohtaan. Yhtään työtä ei päästetä eteenpäin ennenkuin sitä ei voi enää tehdä paremmin, on yksi Brianin motoista.

Suuri kunnioitus myös niitä ihmisiä kohtaan, joiden tarinoita kerrotaan. Esimerkin vuoksi: viimeisenä päivänä katsoimme tiimin kanssa tarinan roskankerääjä Bennystä. Työ, joka on toistaiseksi maksanut useita tuhansia dollareita tuotan­tokuluja. Viikkoja useiden ihmisen aikaa.

Kysymys, jota pohdimme: voiko tätä julkaista? Ja syy: ei ole varmaa, antaako tämä rehellisen ja oikeu­den­mukaisen kuvan Bennystä ja hänen elämästään.  En mene enempää yksityiskohtiin (koska työtä ei ole vielä julkaistu), mutta keskustelimme varmasti tunnin tästä noin puolen tunnin mittaisen dokumentin etiikasta. Ja huomaa: emme väitelleet, vaan keskustelimme. En ole koskaan moista Suomessa nähnyt tai kuullut. Suomessa keskustelu olisi kestänyt minuutin, kaksi — ja sen jälkeen suurin kukko tunkiolla olisi sanonut mitä tehdään.

emmysToinen hyvin silmään­pistävä seikka: raha ei ole ensim­mäinen motiivi missään. Tärkeämpää tekemisessä on, sopiiko se siihen maail­mankuvaan ja asioihin, jotka MediaStorm kokee tärkeäksi. Brian totesi useampaan kertaan: asiakkaat valitsevat meidät, mutta me myös valitsemme asiakkaamme.

En usko, että MediaStorm on tehnyt histo­riansa aikana yhtään työtä puhtaasti kaupal­lisista syistä. Sen sijaan se on voittanut neljä Emmyä ja viisi Webbyä muiden arvostettujen palkintojen ohella.

Projek­teilla, jotka se on itse valinnut.

“You keep doing that and you lose your soul” sanoi Brian useampaan otteeseen, kun puhuttiin puhtaasti taloudellisin motiivein toimimisesta.

Viimeisenä kannattaa mainita selkeä visio siitä mihin ollaan menossa. Olen tästä (ehkä monen mielestä liikaakin) puhunut toisaalla, mutta puhtaasti multi­median tekemisen kannalta Brianin lause tiivistää kaiken: “High quality story­telling is the ultimate app”.

Brianin käsitys perin­teisen print­ti­median tulevaisu­udesta ja suhteesta multi­mediaan on täsmälleen sama allekir­joit­taneen: sanomalehden painetun sivun pitäisi olla vain mainos netissä esitet­tävästä todel­lisesta sisällöstä. Todellinen, laadukas sisältö on muilla alustoilla kun halvalla paperilla.

Minulla oli etukäteen mielessä kaksi selkeää asiaa, johon halusin konkreettisia vastauksia. Toisaalta: kuinka kehittää koulutusta ja koulu­tu­so­hjelmaa, joka vastaa tulevaisu­udessa multi­me­di­ak­er­ronnan ja visuaalisen journalismin tarpeisiin ja haasteisiin. Mitkä ovat ne vertikaalit joita tarvitaan, mikä on niiden tärkeysjärjestys ja painoarvo, ja miten niitä olisi paras opettaa. Ja sitten toisaalta: miten tuoda  maailman parhaiden tekijöiden testaamat työnkulut ja hyväksi havaitsemat toimintatavat omaan toimintaan niin, että ne voidaan siirtää konkretian tasolle. Uskon, että molempiin tuli vastauksia enemmän kuin osasin edes uneksia.

Lopuksi  vielä suuri kiitos Journal­is­tili­itolle, jonka matka-apuraha mahdollisti osallis­tu­miseni workshoppiin.

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • RSS

Leave a Reply