iPad

DocImagesin iPad-sovellus

Posted on: January 19th, 2014 by kari 3 Comments

iPad julkaisu ja HTML5-julkaisu Arttu Muukkosen kuvausmatkasta Iraniin. © Arttu Muukkonen / DocImages 2014

Olemme tehneet DocIm­a­gesille oman iPad-sovelluksen ja se on ladat­tavissa ilmaiseksi iTunesista. Itse sovellus on ilmainen, mutta sisällöt maksavat hieman.

Käytämme sitä jatkossa omien laajempien kokon­aisuuksien esittämiseen ja se pystyy toistamaan kaikkia käyttämiämme multi­me­di­ak­erronan formaatteja, eli videota, audiota, galle­rioita, inter­ak­ti­ivisia sisältöjä, panoraamoja, animaa­tioita ja niin edelleen.

Sovellus on tehty ensi alkuun vain iPadille  - sekä normi– että retinares­oluu­tiolle — mutta siinä on laajen­nus­mah­dol­lisuudet myös muille alustoille. Harkitsemme niitä myöhemmin. Sen sijaan pyrimme tekemään (mahdol­lisuuksien mukaan) kaikista julka­isuista myös univer­saalit verkko­julkaisut, joita voi lukea ja katsoa millä tahansa laitteella tai modernilla selaimella.

Ensim­mäinen julka­isumme on nyt tammikuussa 2014 Arttu Muukkosen tekemä Tervetuloa pahan valtakuntaan, joka kertoo hänen viime elokuussa Iraniin suuntau­tuneesta kuvaus­matkastaan. Ollessaan Iranissa hän julkaisi Facebook-sivullaan kuvia ja lyhyitä kommentteja näkemästään ja kokemastaan. Ne saivat erittäin innos­tuneen vastaanoton ennen kaikkea kuviensa takia ja ihmiset alkoivat aktiivisesti seurata ja kommentoida hänen tekemisiään Iranissa.

Arttu kokosi kaikki nämä päivi­tykset ja kuvat yksiin kansiin — lisänä vielä noin 50 aiemmin julkaise­matonta kuvaa — ja se on nyt ensim­mäinen julka­isumme, missä käytämme tätä uutta alustaa. Olemme tehneet myös verkko­julkaisun (saman hintainen kun iPad-julkaisu; huom. tämä lisenssi EI avaa iPad-alustaa), jotta millä tahansa laitteella sisältöä voisi katsoa.

Mutta iPadilla lukukokemus ei vaadi jatkuvaa yhteyttä ja on sujuvu­udessaan ylivoimainen.

Tämä Iran-kokonaisuus on hieman yli 100 sivua.

Hinnoittelu

iPadMiniSarinKasissaMäärit­telemme julka­isuillemme pienen hinnan. Tyypil­lisesti hinta  vastaa luultavasti yhden cappuccino-kupin hintaa paikallisessa kahvilassa — allekir­joit­taneen ajatus on, että lukija voisi mielessään tarjota tämän kahvin tekijöille ostamalla julkaisun. Eli ei pitäisi kaatua sisällön kalleuteen.

Muutama periaate on keskeistä julkaisuillemme:

 • Kuljemme visuaalinen tarinankerronta edellä. Kuvaa ja kuvaajaa kunnioittaen.
 • Kaikki julka­isuista tuleva tulo päätyy suoraan luoville tekijöilleen ja toimintamme edelleen kehit­tämiseen. Emme pyri tuottamaan voittoa, vaan kehit­tymään siinä, mitä teemme.
 • Kuvaajat/tekijät omistavat ja säilyttävät aina tekijänoikeutensa alkuperäiseen materiaaliinsa.

Haluamme toisaalta näyttää omaa tekemistämme, toisaalta tarjota vaihtoehdon niille kuvaajille ja tekijöille, jotka haluaisivat julkaista ja näyttää omia laajoja kokon­aisuuksia — kuvajour­nalismia — mutta eivät ole tyytyväisiä olemassa oleviin perin­teisiin julka­isi­joihin ja/tai  julkaisuvaihtoehtoihin.

Tarjota yhteistyön mahdol­lisuutta tekijöille, jotka haluavat tehdä kerrontaansa multi­me­di­aele­menttien tai laajemman kuvak­er­ronnan kautta ja tarvitsevat siihen työkaluja. Visuaal­isille ammat­ti­laisille, joiden kanssa katsomme, että voisimme kehittyä yhdessä eteenpäin.

Maksaako kukaan sisällöstä?

Screen Shot 2014-01-18 at 18.43.55Rehellisesti: emme tiedä. Uskomme kuitenkin, että laadulla on merkitystä ja on olemassa ihmisiä, jotka sitä arvostavat. Arvostavat ja ehkä haluavat tukea tekijöitä, jotka siihen pyrkivät.

Julka­isumme on tähän yksi kanava.

Allekir­joittanut mieltää itse, että vaikka määrit­telemme julka­isuillemme tietyn hinnan on lukijan nähtävä se enemmän kannus­tuksena tulevaan — kannus­tuksena siihen, että jotkut kehittävät alaa eteenpäin. Uskovat kuvaan ja kuvajournalismiin.

Tulemme myöhemmin tarjoamaan mahdol­lisuuden myös iPad-version vuosi­ti­laukseen — verkko­julka­isussa se jo on mahdollista.

Vuosi­tilaus on nähtävä “kanna­tusjäsenyytenä”, sillä emme voi tarkasti luvata kuinka monta kokon­aisuutta pystymmme 2014 aikana toteut­tamaan. Suunnitelmissa on kuitenkin vielä useita julkaisuja tälle keväälle.

Samassa hengessä olemme jättäneet verkko­julkaisun hinnan avoimeksi ylöspäin. Eli katsoja voi halutessaan maksaa suurem­mankin summan jos kokee työmme tukemisen arvoiseksi.

 

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • RSS

3 Responses

 1. The future of (photo)journalism?

  2014/01/29

  […] for it. Read more about the effort and the first article available on the iPad in English and in Finnish. I love that I am able to choose if I am interested in enough in the new content to buy it for the […]

  Reply
 2. journalist

  2014/01/30

  It is sad to see that your view of the journalism of the future is so openly commercial. And no, I am not referring to the paid content aspect, as that is and has always been fair to pay people for the hard work they put in. What I am referring to is the integrity and objec­tivity of the texts and photos journalism should be providing. It should not include blatant adver­tising of commercial products such as Apple’s iPad and it’s superiority over other products. That, in a nutshell, is not journalism. That is pure in-text advertising.

  Reply
  • kari

   2014/01/30

   I agree — and disagree. Agree: integrity is of utter importance. You should be open about the ties/connections you do have. Purely e.g. should I be sponsored by camera manufacturer, tablet manufacturer or anybody… I should mention that openly, before presenting my views and opinions as a journalist.
   I disagree (as I assume, you were making ref. that we somehow promote Apple products, especially the iPad): if you write for the iPad, you should be able to say you write for that platform, right? If you code for Android, likewise.

   Nobody is making any comparisons between different tablet brands here.

   Comparing web and tablet? Well, I don’t really see problem there. They are quite a different experiences. In our work and work of others. It’s like comparing TV and printed page. I don’t see the problem.

   In a nutshell: we presently have the fourfold publishing system: you have mobile, web, paper and tablet. They each have inherent differences as to what kind of media is most suitable for each and everyone of them. E.g. mobile is great for breaking news and audio. It is definitely lean forward experience — as is web — whereas tablet , especially a pub like ours — is a lean back experience. They feel totally different.

   This is the reason btw why I am not keen on designing (presently) for the iPhone or smart phones in general: they do not perform that well if you do visually based inter­ac­tivity. Other tablet formats? I do test everything with an Android but it is a frigging pain in the butt to accom­modate for different screen sizes and –resolutions — tons of them. Always someone going: “well, this is piece of shit because it does not work on this and this, model that and that…”. It’s a pain already to check if something works for the 1st gen. iPad… e.g. larger panoramics relying on CSS3 trans­for­mations tend to crash the older models.

   Thus we presently choose to provide iPad and universal version of our work — no others.

   I hope I am forgiven that we mention the word “iPad” when talking about the stuff we do — without it being called “a view so openly commercial”?

   Reply

Leave a Reply